[columns]
[column6]

TROLL I ORD – leker og språkverktøy

Med «Troll i ord»-produktene er GROM de første i landet som utvikler svanemerket leketøy. Produktene har gyldig merking for hele Norden. «Troll i ord» finnes på over 20 språk.

Barna blir kjent med eventyr gjennom å lytte, samtale og gjøre aktiviteter i nettressursen. Verktøyet skal bidra til å gi barnegruppa som helhet (både barn med annet morsmål og barn med norsk som morsmål) en felles referanseramme. Den felles rammen gjør at flere barn kan gi og ta imot innspill. Barn som ellers ville være utestengt fra situasjonen fordi de ikke kan språket eller fordi de ikke kjenner innholdet i samtale/leketemaet, kan ved hjelp av verktøyene i «Troll i ord» integreres i lek og aktiviteter.

Troll i ord bygg på prinsippa i prosjektet «Lær meg norsk før skolestart!» (Sandvik og Spurkland, 2009). Ved hjelp av læreverktøyet kan pedagogen legge opp til språkbrukssituasjonar med utgangspunkt i et eventyr.

I utvikling av læreverktøyet samarbeider vi med Margareth Sandvik, professor i norskdidaktikk (HiOA) og Sigrunn Skretting (migrasjonspedagog). Dagleg leiar i GROM er også utdanna førskulelærar og har teke hovudfag i visuell kommunikasjon med tema læringsressursar.

grom006

Les meir på grom.no/trolliord
Troll i ord- produkta kan kjøpast i nettbutikken: https://grom.no/trolliordbutikk
[/column6]

[column6]

HUNDESPOR

GROM design har tidlegare vore med på å utvikle det fleirspråklege læreverket Hundespor som består av arbeidsbøker og ein nettbasert læringsressurs.

Arbeidsboka Valpen og jeg

Boka er tiltenkt barn i første klasse og dei eldste barna i barnehage. Historien i boka er lagt til daglegdagse situasjonar for å bygge opp felles referansegrunnlag. Handlinga fylgjer skuleåret og foregår i samfunnet rundt barnet; skulen og nærmiljøet. Boka fins på 13 ulike morsmål, i kombinasjon med bokmål eller nynorsk.

Med kvalpen som fylgjesvenn ser boka på kvardagssituasjonar på skulen, i naturen og i nærmiljøet. Boka er fleirfagleg og er særleg retta mot fagområda: norsk, norsk som andrespråk, morsmål, matematikk, samfunnsfag, kunst og handverk, natur og miljø. Boka er tematisk organisert rundt fortellinga i form av teikningar, vers eller rim. Vi møter kvalpen i kvardagslege situasjonar som f.eks. på skulen, på biblioteket, i eventyrland, på kjøkkenet og på bondegarden.

Bokryggar

Boka kan kjøpast her:
https://grom.no/bestill2.htm

Nettressursen Valpen og jeg

Nettressursen er midlertidig ute av drift, men du kan kikke på delar av ressursen her:
https://grom.no/Jakten/index.swf

[/column6]

[/columns]