Stor jubel i Synken på Vaksdal og smilet til guten går snart rundt!!

GROM design har fått midlar frå Utenriksdepartementet til å delta på Danmarks læringsfestival 3.-4. mars med læreverktøyet Troll i ord.

«Norsk design- og arkitektursenter administrerer Utenriksdepartementets tilskuddsordning innen arkitektur og design. Tilskudd gis til profesjonelle utøvere som skal stille ut egne arbeider eller forelese ved viktige internasjonale arenaer.

Det overordnede formålet er å bygge opp under et positivt bilde av Norge internasjonalt, gjennom presentasjon av norsk arkitektur og design av høy faglig kvalitet. I tillegg bidrar dette til å internasjonalisere norsk arkitektur og design, ved å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.»
Norsk design- og arkitektursenter

UD Reisetilskudd – Arkitektur og design