Årets julegåve!

grom005

I konkurranse med dei største forlaga i landet har Utdanningsdirektoratet valt GROM as og bevilga midlar til utvikling
av ei ny eventyreske i Troll i ord-serien! Vi skal også omsetje Troll i ord til seks nye språk i løpet av 2014; albansk,
kurdisk (kurmandji), pashto, persisk, portugisisk og tamil.

Vi takkar for tilliten frå UDIR og ser fram til å fortsette samarbeidet med Margareth Sandvik (dosent HiOA).

Av andre store nyhende for 2014 kan vi nevne at
– vi har knytta til oss frilanserne Sven Jacobsen (utvikler) og Knut Are Vatne (designer) for spanande samarbeid i 2014
– vi har inngått eit samarbeid med ei større barnehagekjede om gjennomføring av pilotprosjekt våren 2014
– vi har fleire nye nettsider under utvikling, og kan vise til nokre av nettsidene som er lansert dette året:

Troll i ord
Smedsvig Landskapsarkitekter
acoach

Vi takkar for samarbeidet og ser fram til nye prosjekt i 2014!
Ønskjer alle ei GOD JUL!